Tai Chi 4 You. Inschrijven Gratis proefles, Alegemen voorwarden en Inschrijformulier

Voornaam:    Achternaam____________________   M / V*

 

Adres: ________________________ Woonplaats___________________________

 

Postcode: ____________________     

 

Tel.: _____________________  Leeftijd: _____    Beroep:_____________________

 

Mob:________________________________E-mail:

 

Ik heb de Tai Chi 4 You advertentie gezien via: Internet  /  Bergse Bode  /  Winkel

 

Andere krant ……………………..  /   Aangeraden door ………….………………

 

Anders …………………………….

 

Locatie van mijn gratis proefles is:

 

Bergen op Zoom:_____________   Lestijd: _________ 

                                                          

Roosendaal: _________________  Lestijd:__________

 

Heeft u gezondheidsproblemen? Ja / Nee

Zo Ja, welke?

 

 

 

Mijn reden / doel / wens om Tai Chi & Qigong te doen is:

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

 

Tai Chi & Qigong wordt beschouwd als de veiligste en meest vooruitstrevende bewegingsvorm die er bestaat. Hoewel de westerse wetenschap Tai Chi en Qigong erkent als een geweldige oefening die de gezondheid verbetert, is het toch altijd belangrijk dat een doctor regelmatig geraadpleegd wordt bij gezondheidsproblemen. Training op u proefles of in de lessen of thuis wordt altijd op eigen risico gedaan.

 

 

Plaats & Datum:                                        Handtekening:

 

 

Algemeen Voorwarden Tai Chi 4 You

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle groepslessen en trainingen, hierna: lessen, en overeenkomsten van Tai Chi 4 You, hierna: TC4Y.

 

Deelname aan de lessen door de leden is geheel voor eigen risico. TC4Y is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade in welke vorm dan ook als gevolg van de lessen. Indien sprake is van gezondheidsklachten of blessures dient het lid TC4Y daarvan voorafgaand aan de lessen op de hoogte te stellen.

TC4Y is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal van of vermissing van persoonlijke eigendommen voorafgaand, tijdens of na afloop van de lessen. Gebruik van onder andere kleedkamers en garderobe is geheel voor eigen risico van het lid.

 

Disclaimer:Tai Chi & Qigong wordt beschouwd als de veiligste en meest vooruitstrevende bewegingsvorm die er bestaat. Hoewel de westerse wetenschap Tai Chi en Qigong erkent als een geweldige oefening die de gezondheid verbetert, is het toch altijd belangrijk dat een doctor regelmatig geraadpleegd wordt bij gezondheidsproblemen.

Training in de les, op workshops of thuis wordt altijd op eigen risico gedaan.

 

Lidmaatschap en betaling lesgeld

 

Door ondertekening van het inschrijfformulier door het lid komt de lidmaatschapsovereenkomst tussen TC4Y en het lid tot stand. Het lidmaatschap wordt door het lid aangegaan voor de duur van drie maanden. Na afloop van de drie maanden wordt de overeenkomst voorgezet voor onbepaalde tijd en kan het lid tegen het eind van iedere maand het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een maand.

 

De toepasselijke tarieven voor het lesgeld zijn vermeld op het inschrijfformulier. TC4Y behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. Indien de tarieven worden aangepast zal TC4Y dit ten minste een maand van te voren bekend maken.

 

Tarieven geldig voor alle lessen vanaf 1 januari 2014: per les van 1.15 uur per week.

Lesgeld op de eerste van het kwartaal te betalen.

Alle tarieven zijn inclusief 6% BTW.

Geen les in standaard schoolvakantie periodes, tenzij anders aangegeven. U krijgt een lesrooster overzicht op de website

 

De opzegtermijn is 1 maand. Afmelden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Datum van opzegtermijn is geldig vanaf de eerste van de volgende maand na ontvangst.

 

U heeft 10 lesson per kwartaal = 40 over het hele jaar.

Graag even laten weten als u kan niet komen voor een les of lessen Inhalen voor u lessen kan altijd.

 

Lesrooster

 

De lessen zijn vermeld op het lesrooster (op de website). TC4Y behoudt zich het recht voor om het lesrooster aan te passen. Indien een les niet door gaat zal TC4Y dit voorafgaand aan de lesbekend maken. Het lesgeld blijft dan verschuldigd door het lid.

Gedurende de zomerperiode (de maanden juli en augustus) zal een aangepast lesrooster gelden. TC4Y maakt dit lesrooster voorafgaand aan de aanvangsdatum daarvan bekend.

 

Met happy chi groeten,

Tai Chi 4 You

Tai Chi 4 You Inschrijfformulier groepslessen.

 

Ik geef mij hierbij op voor de Tai Chi lessen. (Aankruisen wat van toepassing is)

Geen inschrijfgeld! De prijsvoordelen zijn als volgt:

 

Per kwartaal:

  • Een keer per kwartaal: = (10 lessen @ €10.00 per les)

 

  • Twee keer in de week voor € 135- per kwartaal: = (20 lessen @ tweede les = €3.50 per les)

 

Per maand:

  • €37.00 per maand NB: alleen via machtiging!

 

Per 6 maanden:

  • Een keer in de week voor € 195,- per 6 maanden 

  • Twee keer in de week voor € 260,- per 6 maanden 

 

Voor het hele cursusjaar:

  • Een keer per week voor € 380,- per jaar.  

  • Twee keer per week voor € 480,- per jaar. 

 

  • Contant

  • Machtiging: Hierbij machtig ik Tai Chi 4 You het cursusgeld volgens de hierboven gekozen betalingsmogelijkheid automatisch van mijn rekening af te schrijven.

 

Rekeningnummer [IBAN] ……………………………………………………….

 

Ten name van                        …………………………………………………………...

 

Ondergetekende is bekend en akkoord met alle bepalingen, zoals omschreven in: Algemene voorwaarden van Tai Chi 4 You.

 

Plaats & Datum:                                            Handtekening:

 

Tai Chi 4 You.

 Original Yang Style Tai Chi Chuan.

Founder of Tai Chi 4 You: Tony Stewart. .

Tel: 0164 854568 / 06 26906168

KvK Nummer: 20116853

E-mail : info@taichi4you.nl